Nadaljujemo s treningi in odlično napredujemo

Kljub slabemu vremenu se ne damo in projekt tennisnstars 55+ poteka normalno.

Naši tenisači se ne predajo in nadaljujejo s treningi in odlično napredujejo.

nasi tenisaci nadaljujejo s treninginasi tenisaci nadaljujejo s treningi

 


erasmus+Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.