Naši člani odlično napredujejo pod vodstvom trenerjev.

Naša dekleta so odlično razpolozena.
Kljub slabemu vremenu je bil trening dokončan na notranjih igriščih.

nasi clani odlicno napredujejonasi clani odlicno napredujejo

 

nasi clani odlicno napredujejo

 


erasmus+Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.