Treningov projekta Erazmus tudi dež ne ustavi

Treningov projekta Erazmus tudi dež ne ustavi...

treningov projekta erazmus tudi dez ne ustavitreningov projekta erazmus tudi dez ne ustavi

 

 


erasmus+Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.